Despre noi - obștea Mănăstirii Petru Vodă

Mănăstirea Petru Vodă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” este o mănăstire de călugări, ctitor fiind Arhim. Justin Pârvu (1991). Obștea este formată din 81 de viețuitori, stareţ fiind Protos. Hariton Negrea.

Adresa: sat Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, cod 617346, jud. Neamţ